KESEHATAN REPRODUKSI & SEKSUAL REMAJA


Merujuk kepada kesejahteraan fizikal dan emosi remaja ( usia antara 10 – 19 tahun), termasuk keupayaan untuk menghalang kehamilan yang tidak dikehendaki, pengguguran yang tidak selamat, penyakit jangkitan kelamin ( termasuk HIV/AIDS) dan segala bentuk keganasan seksual ’
ICPD 1994

Advertisements

Author: bidanpurnama

bidan